E-Belediye

696 sayılı KHK nın ilgili maddesi gereği İşçi Statüsüne geçiş sınav ...

696 sayılı KHK nın ilgili maddesi gereği İşçi Statüsüne geçiş sınav takvimi 

 

İLAN

DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

          24 Aralık 2017 Tarih e 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin Geçici 24.Maddesi "Mahalli İdare Şirketlerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişikin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü Maddesi" kapsamında ,belediyemizde taşeron marifetiyle çalışan işçilerin,belediyemiz şirketinde İşçi Statüsüne geçirilmesine esas olmak üzere,

              01 Ocak 2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğin 39.maddesinin 2.fıkrası gereği;

 

"Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı"

 

             Sınavlar 16 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00 ila 17:00 arasında yapılacak olup, Büroda Çalışan İşçiler Divriği Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Meclis Salonunda saat 10:00 ila 13:00 arasında sözlü ,Diğer Çalışan İşçiler ise saat 13:00 ila 17:00 arasında ,Belediye Sitesinde bulunan Belediye Oto Garajında uygulamalı olarak sınavlara tabi tutulacaklardır.

               Tebliği 39.Maddesinin 2.Fıkrası gereği ilgililere İLANEN duyurulur.

 

  

Büro İşçileri                                                                                                                                      Diğer İşçiler

1-Ahmet GÜZEL                                                                                                                               1-Baki ÖZER

2-Aytekin ÖZGÜR                                                                                                                             2-Bilal ŞERİK

3-Baykal FIRAT                                                                                                                                3-Emir ER

4-Cansu GÜNDÜZ                                                                                                                            4-Engin GEZİCİ

5-Murat YILDIRIM                                                                                                                            5-Erdoğan KAYA

6-Mustafa KARATAŞ                                                                                                                         6-Ferit UÇAR

7-Oktay KOCAOĞLU                                                                                                                         7-Hikmet YILDIZ

8-Serkan GÖÇER                                                                                                                             8-İsmail Yüksel GENÇAY

9-Serkan GÖK                                                                                                                                 9-Kemal ÖZDEMİR

10-Sinem DOĞAN                                                                                                                            10-Mehmet BAL

11-Tekin KIRCA                                                                                                                               11-Munzur BALOĞLU

                                                                                                                                                     12-Mustafa BARKA         

                                                                                                                                                     13-Saim PEHLİVAN

                                                                                                                                                     14-Sebahattin GİRES

                                                                                                                                                     15-Serdal ÇAĞLI

                                                                                                                                                     16-Tuncay YILMAZ

                                                                                                                                                     17-Turan ARI

                                                                                                                                                     18-Turgay GEDİK