E-Belediye

Belediye Oteli ile Kıl Çadır Düğün Salonu İhalesi

Belediye Oteli ile Kıl Çadır Düğün Salonu İhalesiİ  L  A  N

DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda İşyeri numarası ile muhammen bedeli belirtilen, Taşbaşı Otel ve Kıl Çadırı birlikte 2886 sayılı yasanın 45.  Maddesi gereğince ihale ile kiraya verilecektir.

 

2 – Şartname ve İhale Evraklarının Nereden Hangi Şartlarda alınacağı:

İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görüle bilinir ve 50 TL bedele de satın alınabilir.

 

3 – (a) İhalede uyulacak usul: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi.

      (b) İhale tarihi, saati: 20.12.2017 tarih, saat 14:00’ da başlayacaktır.

      (c) İhalenin yapılacağı yer:  Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni   

           Huzurunda yapılacaktır.

 

4 – Tahmini Bedel, Geçici Teminat Miktarları:

 

     Taşınmazın Adresi K.No        K.Süresi     Mevki                              İhale Saati        M. Bedel            G.Teminat

                                                                                                                                             (10 Yıllık)

1

Aşagıhamam Mah.Taşbaşı Sokak No:22

10 yıl

Belediye Otel ve Kıl Çadır

       14:00

600.000,00TL

18.000,00TL

 

5 – İhaleye Katılma Şartları: İhaleye katılacak olanların aşağıda belirtilen evrakları en geç ihale

     günü 20.12.2017 Tarihinde Saat 12:00’ ye kadar ağzı kapalı imzalı bir zarf ile birlikte Mali

     Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Komisyonunda açılarak zarfın veya

     dosyanın içinden çıkacak evraklar üzerinden değerlendirilecek. Bu saatten sonra gelen evraklar

     değerlendirilmeyecektir.

 

(a) – Dilekçesinde Otel ve Düğün Salonu olarak işleteceğine dair yazı.

(b) – Muamman bedelin % 3 Geçici Teminatını ve şartname bedelini 50,00 TL yatırdığına dair,

        Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak makbuz.

(c) – Belediyeden alınacak onaylı şartname örneği ve ekleri

(ç) – Vekâleten iştirak ediyorsa vekâletname belgesi, Kurumlar adına katılanlardan Yetki

        Belgesi

(d)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ – Nüfus kayıt örneği veya ikametgâh e-devlet çıktısı ve kurumlardan alınanlar geçerli olacak.

(e) – Kendi adına katılanların imza sirküsü Belediye Encümeni huzurunda imzalanacak, posta ile

        gelenlerden şirket, ortak girişim veya vekâleten katılanlar Noter onayı olmalı.

(f) – İhaleye katılacak olanın Malmüdürlüğü ve Divriği Belediyesi Mali Hizmetler

        Müdürlüğümüzden borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir.

 

6 – Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

 

 

                                                                                                                            Hakan GÖK

                                                                                                                        Belediye Başkanı