E-Belediye

İLAN

İLAN 

                                                                                          İLAN

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           

Sivas İli Divriği İlçesi, Güllübağ Mahallesinde, mevcut bulunan “Mezarlık alanında, defin yerlerinin dolmuş olması nedeniyle, genişletilmesi amacıyla bitişiğinde bulunan, imar planımızın 28M-1a ve 28M-1d paftalarındaki, 2 adet Ayrık Nizam 3 kat (A-3) konut alanında bulunan 306 ada 28,29 ve 31 nolu parseller,633 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ile 634 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parselleri kapsayan alanın,  “ Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan imar plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 12 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

            Yapılan imar plan değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereği 30 gün süreyle ilan olunur.14.03.2018

 

 

                                                                                  Muharrem ARDA

                                                                                   Belediye Başkan V.