E-Belediye

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ ...

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI          4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar kişilere yayınlanmıştır.

             1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.   

          BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

1 AHMET GÜZEL
2 AYTEKİN ÖZGÜR
3 BAKİ ÖZER
4 BAYKAL FIRAT
5 BİLAL ŞERİK
6 CANSU GÜNDÜZ
7 EMİR ER
8 ENGİN GEZİCİ
9 ERDOĞAN KAYA
10 FERİT UÇAR
11 HİKMET YILDIZ
12 İSMAİL YÜKSEL GENÇAY
13 KEMAL ÖZDEMİR
14 MEHMET BAL
15 MUNZUR BALOĞLU
16 MURAT YILDIRIM
17 MUSTAFA BARKA
18 MUSTAFA KARATAŞ
19 OKTAY KOCAOĞLU
20 SAİM PEHLİVAN
21 SEBAHATTİN GİRES
22 SERDAL ÇAĞLI
23 SERKAN GÖÇER
24 SERKAN GÖK
25 SİNEM DOĞAN
26 TEKİN KIRCA
27 TUNCAY YILMAZ
28 TURAN ARI
29 TURGAY GEDİK