E-Belediye

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Gerçekleştirildi.

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Gerçekleştirildi.Taşeron işçilere kadroya geçiş için belediyemizde sınav yapıldı.Belediyemizce  gerçekleştirilen sınavda, taşeron personele ağırlıklı olarak çalıştıkları alanlarla ilgili sorular soruldu. 

Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte bünyemizdeki 29 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemi başlatıldı. Taşeron çalışanlar için yapılan düzenlemeyle kadroya geçiş hakkı tanınan personeller, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Metin DİNÇER başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Adayların tek tek girdiği sınavda, personele hangi alanda çalışıyorsa o alan kapsayan sorular soruldu.Sınav Sonuçlarının 19 Mart 2018 tarihinde belediyemizin web sitesinde ilan edileceği açıklandı.