bilgi@divrigi.bel.tr 0 (346) 418 11 13
İLAN Tarihi: 08/02/2024

Divriği Belediye Başkanlığı

Ekte metidne yer alan Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliği ile ekte belirtilen Plan Hükmü değişikliği 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereği 30gün süre ile ilan edilmiştir.


Divriği Belediye Başkanlığı
Divriği Belediye Başkanlığı